Välkommen till Mindfeed!

Healing, meditation,

personlig utveckling och rådgivning

Mitt namn är Bengt Jähle och jag är legitimerad spiritual healer. Jag tillhör, och är utbildad av, en brittisk organisation, SNU, Spiritualists National Union. I Storbritannien är det en respekterad organisation vars legitimerade spiritualistiska healers får arbeta med medicinsk personal på sjukhusen. Där har läkarna rätt att föreskriva spiritualistisk healing som komplementär medicin.

Utbildningen är på minst två år med både praktik och teori. Det krävs minst 100 övningstillfällen à 3-4 timmars healing innan man kan prövas för examen.

Jag är i grunden civilekonom. Efter ett mycket varierande, och hittills drygt 30-årigt, yrkesliv inom olika branscher och befattningar har jag mött många olika typer av människor i mycket varierande sammanhang. Det har bl. a givit mig respekt för allas olika förutsättningar att kommunicera.

 

Jag har alltid älskat att arbeta med människor och det har hjälpt mig i mitt yrkesliv. Detta tillsammans med en ständig nyfikenhet att få utvecklas vidare inom olika områden är något som är en stark drivkraft inom mig.

 

Det innebär också att jag vidgar mina ramar och går till viss del utanför den berömda boxen. Den andliga delen av tillvaron har alltid intresserat mig och det intresset har ökat med åren. Så när jag kom i kontakt med healingen kändes det att jag hittat rätt! Att få möjlighet att hjälpa och stödja andra utifrån olika aspekter är något jag är mycket tacksam för.

 

Eftersom jag har en holistisk syn på tillvaron så är min uppfattning att allt hänger samman på olika sätt. Detta präglar givetvis min vardagliga tillvaro och därmed de övriga aktiviteter jag erbjuder. Naturligtvis med den inriktning som önskas; inspiration, guidad meditation, personlig utveckling, rådgivning eller efter önskemål.

 

Allt erbjuds individuellt eller i grupp.

 

För mer information om detta och priser kontakta mig på 0732- 620 705 eller mindfeed@live.se

 

mindfeed@live.se 0732-620 705