Mer om healing

Hur yttrar sig då healingen?

Upplevelsen varierar från person till person men också från gång till gång. Healingenergin är kapabel att påverka människan på alla nivåer; fysisk, mental, känslomässig och själslig.

Ibland kommer healingen starkt och fysiskt, ibland märks kanske ingenting förrän efter flera dagar eller ännu längre tid. Förutom att påverka fysiska symptom kan även livet i övrigt påverkas i positiv riktning, relationer, arbete, insikt om vart man är på väg, en klarsyn på tillvaron.

Ställer healern diagnos?

Healern ersätter inte en läkare och ställer inga medicinska diagnoser. Däremot tonar healern in på klienten innan behandlingen för att underlätta för healingenergierna att gå dit de behövs. Man kan se det som en ”scanning” av klienten för en så effektiv behandling som möjligt.

Vem kan ta emot healing?

Alla kan ta emot healing. Naturligtvis underlättar det om man har ett öppet sinne och låter det som kommer komma. Det är bra om man inte har så många förväntningar på vad som ska ske utan bara ta emot det som kommer. Healingenergierna vet var energin behövs bäst och det är inte alltid där man själv tror.

Självklart är även djur mottagliga för healing. Djur är utmärkta mottagare av healing eftersom de inte har några fördomar eller förväntningar utan bara tar emot det som kommer.

mindfeed@live.se 0732-620 705