Vad är healing

Att ordet betyder helande eller läkande är väl självklart för de flesta. Men innebörden av begreppet är kanske inte lika självklart. För det är inte healern som gör något med klienten utan det är klienten som via healern får hjälp att hela sig själv.

Vi är så mycket mer än vår fysiska kropp. Vi är kropp och själ, vi är energi - allt i universum är energi. Det är bara frekvensen på energin som avgör hur vi uppfattar den. 

Healern är som en förmedlare mellan den helande energin och klienten. Det innebär alltså att healern aldrig går in med sin egen energi under healingen.

Healing som fenomen har funnits i årtusenden och har tagit sig många uttryck. Många olika stilar har utvecklats under tidens gång men all äkta healing kommer från samma källa.

mindfeed@live.se 0732-620 705